O firme

IBK - SK s.r.o  pôsobí na slovenskom trhu od roku 2008 a je priamym pokračovateľom firmy VLADIMÍR BAĎO (BADO), od roku 2001. Špecializujeme sa na realizáciu hydroizolačných systémov a ich predaj. Našim prvoradým cieľom je kvalita prác s použitím najmodernejších technológií. Produkty ktoré pri realizácii stavieb používame, spĺňajú najprísnejšie európske normy a smernice.

Zakladáme si na profesionálnom prístupe. Všetci pracovníci našej firmy vlastnia osvedčenia o spôsobilosti (preukaz zvárača plastov) ktoré vydáva Výskumný ústav zváračský SR.

Hlavným zameraním činnosti je ochrana proti vlhkosti, vode, radónu a ropným produktom.

Používané materiály:

  • asfaltové pásy rôznych druhov
  • termoplasty PE, PEHD, PUC
  • strešné fólie
  • bazénové a technické fólie

Územie, lokalita realizácie firmy:

Spoločnost posobí na celom území SR. Zameriava sa na spracovanie ponúk v rámci tendrov, osobných kontaktov, oslovovanie firiem prostredníctvom obchodných zástupcov a priamym ponúkaním služieb a tovaru.

Legislatívna forma:

Činnosti a služby ponúkame, ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Konať v mene spoločnosti je oprávnený Vladimír Baďo. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať iba konateľ firmy.


Hlavnou ideou našej spoločnosti je zabezpečenie kvalitného produktu , aby všetky diela boli odovzdané v stanovených termínoch i v požadovanej kvalite a potvrdiť tak konkrétnymi činmi, že slová o garancii, profesionalite a zodpovednosti nie sú len reklamným sloganom, ale náplnou každodennej práce a úsilia byť stále lepší, ako aj zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti. Za veĺké pozitívum sa považuje fakt, že sa nezaznamenal ani jeden pracovný úraz z radov našich zamestnancov . Myslíme, že sme sumou našich podnikatelských i společenských aktivít ukázali, že si zaslúžime dôveru investora a vieme zabezpečiť realizáciu jeho predstáv v plnom rozsahu. Chceli by sme aby naši zamestnanci boli u nás spokojní a cítili sa dostatočne ohodnotení, pretože to sa odráža na kvalite ich práce a lojálnosti voči našej firme. Celé smerovanie riadenia nášho podniku je ovplyvnené práve týmito faktami, víziami do budúcnosti. Zatiaľ sme v našom snažení úspešní a preto v budúcnosti chceme naďalej to zlé odstraňovať a dobré naďalej využívat k spokojnosti našich zákazníkov a zamestnancov.

Ďakujem za Váš záujem .

Konateľ spoločnosti Vladimír Baďo.